Lämna in projektidé för digitalisering

LÄS MER

Att ständigt sträva efter att bli “lite bättre varje dag” är att vilja underlätta för och ge mer nytta till våra invånare, företag, besökare och anställda. Digitalisering av tjänster och processer är ett smart sätt att göra förbättringar. Hur har din verksamhet funderat kring:

  • Hur ni kan jobba effektivare?
  • Vilka processer ni kan göra smidigare?
  • Vilka uppgifter ni kan automatisera?
  • Vilka e-tjänster ni vill kunna erbjuda?
  • Nya digitala verktyg ni vill använda?
  • Hur ni kan använda artificiell intelligens?
  • Befintliga system som inte hänger ihop med andra system?

Utifrån de projekt och förfrågningar som kommer in görs en bedömning om hur många som berörs, nyttan, samt om projektet stärker vårt varumärke och de globala målen i Agenda 2030.

Efter en första bedömning återkommer vi till er för att diskutera vidare kring resurser, tidplan, start, avslut, överlämning och projektledare eller kontaktperson hos er.