Ansökan om bidrag för körkortsutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Efter att ha fått ta del av pengar från Omställningsfonden har Hultsfreds kommun beslutat att använda dessa för att genomföra en satsning om att erbjuda ekonomisk ersättning till ett antal medarbetare som genomför en körkortsutbildning för manuellt växlad personbil.

Du får själv ansöka om att få ta del av denna insats. Efter att ansökningarna inkommit gör arbetsgivaren ensidigt en prioritering av vilka medarbetare som får ta del av åtgärden. Prioriteringen kommer utgå ifrån anställningsform, utbildning, arbetsplats och hur stort behovet av körkort är i den del av organisationen som medarbetaren arbetar.

Åtgärden innebär att arbetsgivaren ger en ekonomisk ersättning om högst 20 000 kr per deltagare vid uppvisande av körkort samt kvitton och utlägg. Det innebär med andra ord att en förutsättning för ersättning är att du har erhållit ditt körkort.

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa