Ansökan om ersättning för studier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Hultsfreds kommun har nu möjlighet att få ta del av pengar från Omställningsfonden. Vi har beslutat att använda dessa för att erbjuda ekonomisk ersättning till medarbetare som studerar. 

Här ansöker du om att få ta del av denna insats. Efter att ansökningarna inkommit gör omställningsfonden och arbetsgivaren ensidigt en bedömning och eventuell prioritering av vilka medarbetare som får ta del av satsningen. Då Omställningsfonden beslutar om pengarna kan vi som arbetsgivare inte garantera belopp eller ersättningar.  

Åtgärden innebär att arbetsgivaren ger en ekonomisk ersättning vid uppvisande av kvitton som visar på kostnader i samband med studier.  Du kan ansöka för alla typer av studier men bedömningen utgår från nyttan av dem i ditt nuvarande arbete. För att du ska kunna ansöka krävs att studierna är till nytta för dig i ditt arbete. Litteratur, kursavgifter, resor, och boende i samband med dina studier är exempel på kostnader du kan ansöka om. Du ska också ha en tillsvidareanställning eller visstidsanställning med månadslön i Hultsfreds kommun. Anställda i bolagen ÖSK eller ABHB omfattas inte av denna satsning. 

Du ska kunna uppvisa intyg på dina studier eller intyg på att du är inskriven på t ex en kurs. Du ska även kunna uppvisa kvitton på dina utlägg som du önskar ersättning för. Observera att du bara kan få ersättning för utlägg som uppkommit under 2020.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa