Ansökan om internuniversitet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

IUP (individuell utvecklingsplan) görs i dialog mellan dig som chef och din/dina medarbetare innan ansökan kan göras för insatser genom internuniversitet.

Efter insatsen görs en reflektion utifrån lärande och effekter i verksamheten. Denna skickas till kompetensfonden och dokumenteras i IUP. 

En skriftlig överenskommelse görs mellan arbetsgivare och medarbetare i form av ett kontrakt enligt mall.

Kontraktmall

Kompetensfonden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa