Ansökan om att skapa konto i sociala medier

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan ni startar ett konto i sociala medier, ska ni diskutera syftet och målet med er närvaro på sociala medier samt få ett godkännande av närmaste chef. En behandling av personuppgifter ska tas fram i samarbete med ert personuppgiftsombud. Sociala medier kräver tid och resurser för att hålla hög kvalitet. Minst en, gärna fler statusuppdateringar bör göras per vecka.

  • Skriv personligt, professionellt och koncist.
  • Besvara kommentarer och meddelanden så fort som möjligt, och arbeta för att upprätthålla följarnas intresse.
  • Chefen är ansvarig för att verksamhetens konton i sociala medier följer kommunens riktlinjer.
  • Det är viktigt att man meddelar informationsenheten om ett konto ska avslutas.
  • Informationsenheten har rätt att stänga konton som inte uppfyller riktlinjerna. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa