Förskjuten semester

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som medarbetare inom vård och omsorg har du möjlighet att ansöka om att förskjuta din semester om du har en tillsvidareanställning eller ett års sammanhängande vikariat. Det gäller dock inte dig med en PAN-anställning. Om du på arbetsgivarens initiativ tjänstgör 10-13 hela sammanhängande veckor mellan 2020-06-01 och 2020-08-30 får du ersättning enligt nedan. Ersättningen baseras på heltidstjänstgöring och reduceras i förhållande till din sysselsättningsgrad. Din ansökan måste vara inskickad senast den 29 februari 2020.

10 hela sammanhängande veckor: 12 000 kr

11 hela sammanhängande veckor: 18 000 kr

12 hela sammanhängande veckor: 24 000 kr

13 hela sammanhängande veckor: 30 000 kr

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa