Anmälan enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla  för kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. (14 kap 1§ SoL)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa