Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Observera att kommunens SBA-policy gäller inte för andra fastighetsägare/förvaltare.

Följande uppgifter behöver vara förberedda för att kunna slutföra e-tjänsten

  • Riskvärderingar

  • Brandskyddsregler

  • Delegation 

  • Utbildningsplan

  • Mall och tidsplan för egenkontroll

  • Rutiner för samarbete med fastighetsägaren

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa